Een website is eigenlijk heel makkelijk in te delen. Je begint met een blanco “content”- dragen; als het ware een frame-work waarin de content wordt gepresenteerd. Hierin worden technische functie’s vastgelegd en keuzes als menupositie, indeling van de web-pagina’s en positie┬ávan foto’s en video bepaald.
Daarbij komt de “content”. Hierbij moet je denken aan foto’s, video, tekst, animaties en ander vormen van styling. Deze bepalen grotendeels de look & feel en sfeer van het geheel.
Natuurlijk geheel “responsive” voor op al je apparaten.

Two Dutch Guys is in staat om op een zeer efficiente wijze de bovenstaande stappen vorm te geven. Dit leid tot een snel, uniek en goed functionerende website.

Het onderhouden en updaten van je website, maar ook het doorvoeren van aanpassingen hierop kunnen wij na oplevering ook voor onze rekening nemen.